Historie oddílu

 

Na počátku byl Kompas. Pionýrská skupina, která se vyznačovala osvíceným vedením, láskou k dětem, respektem k názorům druhého a smyslem pro fair play. Ač sám bez skautské tradice, umožnil Kompas vznik dvou skautsky vedených oddílů:  Mravenců (jež vznikli v roce 1978 a byli vedeni Igorem Slatkovským) a pozdějších Letounů vedených Hathím. V září 1987 vznikl jejich spojením oddíl Nika se 2 chlapeckými a 4 dívčími družinami. Opravil si svou první vlastní klubovnu, vytvořil si své vlastní nepionýrské odborky, vyjel na první Ničí tábor do Bělé u Jevíčka.

 

Po obnovení skautingu v roce 1990 se pionýrská skupina Kompas rozdělila a jedna část po krátké spolupráci s 19. skautským střediskem založila v roce 1991 nové skautské středisko KOMPAS. Patnáctý dívčí oddíl NIKA byl jedním ze dvou zakládajících oddílů (kromě chlapecké patnáctky), veden byl Radkou Slatkovskou Medúzou. 

Vůdkyně oddílu
1991-1997  Radka Slatkovská - Medúza
1997-2002  Lenka Sedláková
2002-2006 Michala Chatrná - Myška
2006-2007 Hana Kalendovská - Hája
2007-2009 Dana Horáková
2009-2013 Iva Vaňková - Ifka
2013-2016         Kristina Fialová - Sirka
2016-2018 Eliška Blechová - Bleška
2018- Hana Chvílová - Marty

                               
Současnost oddílu

Dívčí oddíl Nika je součástí 15. skautského střediska KOMPAS Brno a Junáka - největšího mládežnického hnutí v ČR (60 tis. členů) i na světě (40 mil. členů). Niku tvoří 5 družin s dětmi ve věku 5-15 let, které se schází v královopolském Skautském domě na Boženy Němcové 29 a táboří na Třebíčsku - v Čáslavicích a Beneticích. Oddíl vede studentka Mendelovy Univerzity Hana Chvílová spolu s oddílovou radou složenou z vedoucích jednotlivých družin.


Kontakt na oddíl

Klubovna

Boženy Němcové 29
Brno-Královo Pole
612 00

Kontakt

Hana Chvílová

vedoucí oddílu

hana.chvilova@skaut.cz   

608 647 151

 

Anna Poláková

zástupkyně vedoucí oddílu

polakovanna@seznam.cz

725 654 314